Σύμφωνα με νόμο δημοσιευμένο στο Φ.Ε.Κ. 1430/26.04.2017 απαγορεύεται η κυκλοφορία στο παράπλευρο δίκτυο των εθνικών οδών για τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα …

Μια συνολική στρατηγική για την ψηφιοποίηση του τομέα των Μεταφορών αναμένεται να παρουσιάσει, μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή θα …

Στην προσέλκυση Ιρλανδών επενδυτών όχι μόνο στους παραδοσιακούς τομείς του τουρισμού και των γεωργικών προϊόντων, αλλά και στην εφοδιαστική αλυσίδα, την πληροφορική, την ενέργεια …