Επέκταση του στόλου μας

Η εταιρεία μας το τελευταίο διάστημα προχώρησε στην αγορά δύο φορτηγών ψυγείων με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Ένα τριαξονικό Φ.Δ.Χ. Ψυγείο, μάρκας Mercedes, με άδεια Euro 5, χωρητικότητας 18 Epal και ωφέλιμου βάρους 13.090kg. Διαθέτει χώρισμα ψύξης – κατάψυξης και καρότσα μήκους 7,50 μέτρων. Σύγχρονες προδιαγραφές στις επίκαιρες απαιτήσεις των μεταφορών.

Μεγαλώσαμε το στόλο μας και σε ότι αφορά το city logistics, επενδύοντας σε ένα ακόμη 15πάλετο Φ.Δ.Χ. Ψυγείο, μάρκας Mercedes και ωφέλιμου βάρους 5.160kg. Διαθέτει χώρισμα ψύξης – κατάψυξης και καρότσα μήκους 6,25 μέτρων. Ένας χαρακτηριστικός τύπος φορτηγού στην υπηρεσία των συνηθέστερων διανομών.